Klima

Hage klimaendringer Hvordan påvirker klimaendringer hager
Høyere gjennomsnittstemperaturer og skiftende nedbørsmønstre får planter til å blomstre tidligere, og skaper uforutsigbare vekstsesonger. ... Klimatis...
Insekter og klimaendringer Studiet av fenologi
Fenologiske opptegnelser som er oppbevart i mange år av mange forskere over hele verden, gir svært verdifull informasjon for å spore klimaendringene. ...