Dichondra

Silver Falls Husplante som dyrker en Silver Falls Dichondra i hjemmet
Kan du dyrke Dichondra Silver Falls innendørs?Kan Dichondra vokse innendørs?Hvordan bryr du deg om Dichondra Silver Falls??Hvordan tar du vare på Dich...
Dichondra Plant Info Tips for dyrking av Dichondra i plenen eller hagen
Dichondra foretrekker løs, klutfri og godt drenert jord i delvis skygge fremfor full sol. Frø skal spres lett over den løsnede jordbunnen og vannes ti...