Mamma

Behandling av mumiebær av blåbær Hva forårsaker blåbærmummi bærsykdom
Primære infeksjoner av mamma bær sykdom av blåbær er initiert av vindbårne sporer kalt ascospores. Disse sporene frigjøres fra sopp (apothecia) som ut...