Pimpstein

Hva brukes pimpstein til tips om bruk av pimpstein i jord
Det er mange fordeler med å dyrke planter i pimpstein. Det reduserer vannavrenning og gjødsling ved å øke jordabsorpsjonen i sandjord. Det absorberer ...