Rove

Hva er Rovebiller Hvordan identifisere Rovebilleegg og -larver
Eggene, som er små, er vanskelige å se. Rovbillerlarver, som overvintrer i bladmateriale eller i jorda, har et flatt utseende. De er vanligvis benhvit...