Tatsoi

Tatsoi planteinfo - tips om dyrking av Tatsoi planter
Selv om tatsoi trives i kjølige temps, bør voksende tatsoi være plassert i full sol i godt drenerende jord. Forbered plantestedet ved å legge ned 15-3...