Urushiol

Hva er Urushiol Oil Lær om Urushiol Plant Allergies
Hva er urushiololje? Det er et gift som reagerer ved hudkontakt, og skaper blemmer og utslett i mange tilfeller. Oljen brukes til plantevern og sørger...